Kalendarz imprez

2016

marzec
Festiwal Musica Poetica - Tarnw

 

chr kantorei14/15/16 sierpnia to noce, podczas ktrych bez adnych ogranicze bdzie mona zwiedza kocioy, bazyliki, sanktuaria, klasztory i opactwa (rwnie te niedostpne na codzie) na terenie caego Krakowa.

Z tej okazji Stowarzyszenie Pro Musica Mundi ma przyjemno zaprosi Pastwa na koncert chru Kantorei Sankt Barbara oraz orkiestry L'Estate Armonico wraz ze znanymi i lubianymi solistami, ktry odbdzie si 15 sierpnia w bazylice oo. Dominikanw o godzinie 22:30.

 

 

WSTP WOLNY!

 

Wykonawcy:

Anna Pehlken - sopran

ukasz Dulewicz - alt

Szczepan Kosior - tenor

Tomasz Jarosz - bas

Kantorei Sankt Barbara

L'Estate Armonico

pod dyrekcj Wiesawa Delimata

W programie:

Przeznaczona na 7 niedziel po Trjcy Przenajwitszej, napisana zostaa przez modego Bacha w roku 1714. Bardzo skromna obsada wokalno-instrumentalna zakada wycznie solowy gos altowy i instrumenty smyczkowe. Kantata skada si z 3 czci: Aria ? Recitativo ? Aria. Tekst utworu jest medytacj nad grzechem. Myl wyraona w recytatywie ? Grzech z zewntrz przepikny i kuszcy, wewntrz jest zabjczy - znajduje swe dopenienie w obydwu ariach.

To dzieo jeszcze wczeniejsze, pochodzi z lat 1707-1708. Tekst skada si wycznie z cytatw biblijnych i chorau. Podstaw stanowi Psalm CXXX o charakterze pokutnym. Kompozycja zbudowana jest symetrycznie, pocztek, rodek i koniec wykonuje chr, ogniwa rodkowe to arie, zestawione z melodi protestanckiego chorau. Obsada instrumentalna jest typowa dla wczesnego okresu twrczoci Bacha, solowemu obojowi i skrzypcom towarzysz dwie wiole i grupa basso continuo.

Napisana zostaa przez Schuberta w kilka zaledwie dni w okresie od 2 do 7 marca 1815 roku. Mimo, e jest jedn z najkrtszych Mszy Schuberta, zawiera wszystkie czci cyklu mszalnego: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus i Agnus Dei. Bardzo skromna, jak na epok romantyczn, obsada instrumentalna, zakada uycie wycznie instrumentw smyczkowych i organw. Intymny i skupiony charakter dziea pozwala skoncentrowa uwag suchacza na religijnym przeyciu. Mskie gosy solowe ( tenor, bas) eksponowane s w sposb subtelny i delikatny, jedynie sopranowi powierzy kompozytor parti bardziej rozbudowana i samodzieln