Szczepan Kosior
Szczepan Kosior – Absolwent Wydziału Edukacji Muzycznej na Akademii Muzycznej w Krakowie. Stypendysta festiwalu – kursu mistrzowskiego Dartington International Summer School ’95, Anglia. Finalista międzynarodowego konkursu- Concorso Internazionale di Canto L’Orfeo di Claudio Monteverdi (luty 2007). Od października 1996 roku śpiewak Chóru Polskiego Radia w Krakowie. W latach 1993-2001 śpiewał w Krakowskim Chórze Kameralnym. Koncertował na wielu festiwalach w kraju i zagranicą, w większości państw europejskich, Izraelu i w Stanach Zjednoczonych. Współpracuje na stałe z Zespołem Muzyki Dawnej FLORIPARI z Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie oraz madrygalistami Capelli Cracoviensis. Od kilku lat śpiewa w męskim kwartecie Triplum, wykonującym muzykę a cappella od czasów średniowiecza po barok. Szczególnym zamiłowaniem darzy muzykę dawną. W repertuarze posiada utwory od wczesnego Renesansu (m.in. Obrecht, Brumel, Tallis, Palestrina, Monteverdi) poprzez Barok (Schutz, Bach, Haendel) aż do Klasyków Wiedeńskich.