Zygmun Magiera
Zygmunt Magiera – tenor - Absolwent Wydziału Dyrygentury Chóralnej w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dyrygowania prof. St. Krawczyńskiego. Jako chórzysta i solista współpracuje z wieloma najlepszymi krakowskimi zespołami. Od 2005 r. jest członkiem zespołu Madrygalistów i Rorantystów Capellae Cracoviensis. Był  uczestnikiem i laureatem wielu festiwali  na terenie Polski oraz za granicą m.in. I Festiwal Polski we Francji, Międzynarodowy Festiwal "Wratislavia Cantans", Międzynarodowy Festiwal Chóralny Langollen (Walia), Międzynarodowy Festiwal "Muzyka w Starym Krakowie”, Festiwal Muzyki Sakralnej "Gaude Mater". Jest założycielem i dyrygentem Oktetu wokalnego „OCTAVA”, wraz z którym zdobył szereg zaszczytnych nagród (Grand Prix na X Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym „Cantio Lodziensis”; Grand Prix na VIII Małopolskim Konkursie Chórów, I miejsca na II Międzynarodowym Festiwalu „Cracovia Cantat”, II edycji Dolnośląskiego Festiwalu „Silesia Cantat”, II Festiwalu Chóralnym „Cantate Domino”, II Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym – Rybnicka Jesień Chóralna pod patronatem H. M. Góreckiego). Od października 2007 pełni funkcję dyrygenta Krakowskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (najstarszego w Polsce chóru akademickiego).