Bach – Gorczycki – Benda


Bach - Gorczycki - Benda

Opis cyklu

BAROK ZAPOMNIANY – BAROK ŻYWY

Benda

Ideą przewodnią cyklu Barok zapomniany – Barok żywy jest ożywianie zapominanych dzieł mistrzów XVII i XVIII wieku, leżących na półkach bibliotek i archiwalnych zbiorów czy kolekcji m.in. Sing Akademie zu Berlin i przywracanie ich na światło dzienne w postaci transkrypcji, nagrań i koncertów. Obok utworów „zapomnianych” prezentowane są „perełki” międzynarodowej literatury barokowej. W pierwszej odsłonie cyklu, Pro Musica Mundi organizuje cykl czterech koncertów, wiążących się ściśle z rokiem liturgicznym. Główny nacisk położony na Georga Antona Bendę, którego dzieła wykonywane będą po raz pierwszy po latach i po raz pierwszy w Polsce. Projekt ma wymiar międzynarodowy zarówno pod względem repertuaru, jak i obsady; łączy zdobycze muzyki katolickiej i protestanckiej, polskiej i niemieckiej, barokowej i klasycystycznej, a także pozwala na zaistnienie obok siebie artystów z Polski, Niemiec, Austrii oraz Włoch. Dzięki wspólnemu projektowi, artyści i odbiorcy zapomnianych dzieł, a także instytucje zaangażowane w jego realizację, będą niewątpliwie współtwórcami wartościowego przedsięwzięcia, a ich współdziałanie należy traktować jako przyczynek do dalszej współpracy na polu odkryć archiwalnych zbiorów europejskiej kultury muzycznej.

Terminy 

projekt I – styczeń
projekt II – kwiecień
projekt III – maj
projekt IV – listopad

Georg Anton Benda – CD Gott ist die Liebe – prawykonanie światowe                                               

BendaUnikalne – na światowa skalę – zbiory z Sing–Akademie zu Berlin zawierają całą serię utworów różnych twórców, dotąd jeszcze czekających na swoje prawykonania. Wiele z nich powstawało na zamówienie Akademii u najwybitniejszych kompozytorów niemieckich. Zbiory zaginęły po II wojnie światowej, po ich grabieży i wywiezieniu w głąb Związku Radzieckiego. Odnalezione na Ukrainie kilka lat temu, zostały zwrócone Berlinowi. Projekt wydawnictwa z czterema zapomnianymi kantatami Geroga Antona Bendy jest próbą przywrócenia światowemu dziedzictwu kultury dzieł znakomitych, dotąd nie wykonywanych, a skomponowanych pod koniec XVIII wieku w Berlinie, na dworze Friedricha III. Kantaty okolicznościowe Bendy to dzieła wokalno–instrumentalne, mieszczące się w stylistyce późnobarokowej i charakterem nawiązujące do twórczości Carla Philippa Emanuela Bacha. Ich  prezentacja zarówno w formie wydania CD jak i  w formie koncertu będzie wydarzeniem o randze międzynarodowej, które odbije się szerokim echem w środowiskach muzycznych i muzykologicznych. Dzieła zapomnianego kapelmistrza Friedricha III zdradzają wiele cech artystycznych, które stawiają go w równym szeregu z odkrytymi również niedawno komponującymi potomkami Johanna Sebastiana Bacha.
Wydana w 2008 roku płyta CD zawiera cztery kantaty wokalno instrumentalne na chór, solistów i orkiestrę:
Weihnachtsmusik 1784
Mann singet mit Freuden – Festo Paschali
Gott ist die Liebe – Festo Pentecostes
Der Glaube kann Gott den Allmächtigen zwinger – Dominica 19 post  S. Trinitatis
Nagraniu towarzyszy rozprawa habilitacyjna dr Wiesława Delimata, w której autor próbuje odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących prezentowanej muzyki. Podstawowym jest pytanie, dlaczego muzyka wartościowa, napisana nie tylko starannie i w pełni profesjonalnie, ale również z ogromnym polotem i pasją, nie znalazła dostatecznego uznania ani w oczach współczesnych kompozytorowi kompetentnych muzyków, ani wśród zespołów wykonawczych, działających w czasach nam współczesnych. Aby zrozumieć najistotniejsze tego powody, autor przedstawia osobę Georga Antona Bendy, jego drogę twórczą i główne nurty kompozytorskich zainteresowań. Odpowiedzi szuka także śledząc ponad dwustuletnią historię Sing-Akademie zu Berlin, jej artystyczne sukcesy i edukacyjną oraz archiwistyczną działalność. Dr Wiesław Delimat analizuje zawartość archiwum nutowego, zbiory Sing-Akademie, których losy przez ponad 40 lat (1945-1999) pozostawały nieznane. Choć dzieje Sing-Akademie zu Berlin prawdopodobnie nigdy nie łączyły się bezpośrednio z osobą czeskiego kompozytora (Akademia została założona cztery lata przed śmiercią Bendy), trudnym do przecenienia wydaje się fakt, że przedstawione kompozycje przetrwały do dzisiejszych czasów dzięki temu, że zostały zdeponowane w jej archiwach.


BachMsze luterańskie J.S. Bacha – Msze luterańskie tzw. krótkie, zawierają tylko Kyrie i Gloria w piękny sposób obrazują czym dla Bacha była wiara w Boga. A jednocześnie jak mocno ta wiara była związana z jego muzyką. Cztery krótkie Msze luterańskie, nazwane tak przez Bacha – prawowiernego luteranina: nie powinny muzycznie zmierzać do niczego innego, niż do chwały Boga i pokrzepienia ducha – jak sam wskazywał kompozytor. Rzeczywiście w utworach tych jawi się Bach jako geniusz syntezy, usytuowany w centrum historii muzyki, jako jej żywe ognisko, ześrodkowanie i punkt przecięcia najbardziej twórczych sił i kreatywnych energii.


Grzegorz Gerwazy Gorczycki – Większość kompozycji Gorczyckiego zachowała się w postaci rękopisów oraz kopii w Archiwum Kapituły Katedry na Wawelu. Po II wojnie światowej manuskrypty dwóch dzieł – COMPLETORIUM i CONDUCTUS FUNEBRIS – zostały odnalezione w archiwum poreformackiego kościoła parafialnego w Rakowie Opatowskim w pobliżu Kielc. Jednym z najbardziej znanych dzieł Gorczyckiego jest Completorium na chór, smyczki, naturtrompeten i basso continuo. To utwór utrzymany w „stile moderno” w technice koncertującej reprezentatywnej dla późnego baroku. Charakterystyczna dla warsztatu Gorczyckiego jest bogata melodyka i mistrzowskie posługiwanie się przez kompozytora stylem koncertującym. Prezentowane w cyklu dzieła, należą do utworów okolicznościowych, połączonych ściśle z rokiem liturgicznym i stanowią „perełki” stylu i twórczości Gorczyckiego.

Program cyklu

Georg Anton Benda


Weihnachtsmusik 1784
Mann singet mit Freuden – Festo Paschali
Gott ist die Liebe – Festo Pentecostes
Der Glaube kann Gott den Allmächtigen zwingen – Dominica 19 post  S. TrinitatisJohann Sebastian Bach


Msza g-moll  BWV 235
Msza A-dur BWV 234
Msza F-dur BWV 233
Msza G-dur BWV 236

Grzegorz Gerwazy Gorczycki 


Crudelis Herodes
Tristes erant Apostoli
Iustus ut palma florebit 
Conductus funebris (fragmenty)

Wykonawcy

Stefanie DaschStefanie Dasch – znana niemiecka sopranistka koloraturowa. Studiowała u prof. Reiharda Leisenheimera i prof. Kurta Molla w Musikhochschule w Kolonii. Jest laureatką wielu konkursów dla młodych wokalistów. Swoją międzynarodową karierę zawdzięcza głównie interpretacjom muzyki oratoryjnej. Na jej repertuar składają się wielkie oratoria J.S. Bacha, G. F. Händla, J. Haydna, W. A. Mozarta i B. Brittena. Była solistką wielu muzycznych festiwali w całej Europie. Szczególnie często śpiewa w Niemczech, we Francji i we Włoszech. Na scenie operowej debiutowała w „Uprowadzeniu z Seraju” W. A. Mozarta w Baden – Baden z Orkiestrą Filharmonii Baden – Baden pod dyrekcją Wernera Stiefela. W kolońskiej operze debiutowała partią Małgosi w operze E. Humperdincka „Jaś i Małgosia”, a także postacią Marii w „Zar und Zimmermann” G. A. Lortzinga. W listopadzie 2004 roku wykonała sopranową partię w „War Requiem” B. Brittena pod dyrekcją Sylvaina Cambrelinga, nagrywając to dzieło również na płycie CD.
Jolanta Kowalska

Jolanta Kowalska – sopran; studentka V roku Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie śpiewu A. Monasterskiej. Dwukrotna Stypendystka Ministra Kultury (2004/2005, 2005/2006). Uczestniczyła w kursach T.  Żylis-Gary, P. Esswooda, R. Karczykowskiego, T. von Goebe, w Internationale Bachakademie Stuttgart H. Rillinga czy w Seminarium Mistrzowskim festiwalu „Wratislavia Cantans”. Jest laureatką i finalistką znaczących konkursów wokalnych, m.in. Bach Prize Competition (Londyn), Concorso Vocale Internazionale di Musica Sacra (Rzym) i in. Współpracuje z Krakowską Operą Kameralną i śpiewa w Zespole Madrygalistów przy Capelli Cracoviensis. Koncertowała  m.in. z E. Stefańską, R. Tesarowiczem, H. Rogers z P. Esswoodem i in.

Agnieszka MonasterskaAgnieszka Monasterska – mezzosopran. Ukończyła z wyróżnieniem studia wokalne Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Barbary Walczyńskiej. Brała udział w licznych festiwalach w kraju i za granicą, wykonując partie oratoryjne (Wratislavia Cantans, Warszawska Jesień, Dni Muzyki Organowej, Oregon Bach Festival, Europäisches Musikfest Stuttgart, Seoul International Music Festival, Muzyka w Starym Krakowie). Dokonała szeregu nagrań archiwalnych z Orkiestrą i Chórem Polskiego Radia i TV w Krakowie. Od wielu lat jest członkiem zespołu Capella Cracoviensis. Jest równocześnie pedagogiem śpiewu w Akademii Muzycznej w Krakowie.Eva Hinterreithner

Eva Hinterreithner – mezzosopran – pochodzi z Austrii. Studia muzyczne rozpoczęła w Salzburskim Mozarteum (ukończone z wyróżnieniem).  Swoje kwalifikacje podnosiła w Wiedniu w The University of Music and Performing Arts pod kierunkiem Claudii Visca, Waltera Moore, Curta Malm, Didiera von Orlowsky oraz Uwe Theimer. Brała udział w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez Kurta Widmer, Lorraine Nubar, Helen Laszarska,  Ellen Mueller-Preis, czy Jill Feldman. Ma w swoim repertuarze kilkanaście ról operowych i operetkowych (m.in. Czarodziejski flet, Wesele Figara, Zemsta nietoperza, Kopciuszek) z powodzeniem koncertuje i  jest autorką licznych recitali. 

Julio Fernandez

Julio Fernández – tenor pochodzenia hiszpańskiego. Po ukończeniu studiów w zakresie śpiewu solowego w Conservatorio Superior de Musica w Madrycie przybył do Niemiec, gdzie studiował w Musikhochschule w Karlsruhe, pod kierunkiem tak wybitnych mistrzów śpiewu jak R. Hermann, M. Venuti, H. Höll, M. Shirai. Był uczestnikiem wielu mistrzowskich kursów interpretacji, prowadzonych przez A. Krausa, T. Berganzę, E. Schwarzkopf, A. Balbina i G. Souzay’a. Występował niemal we wszystkich krajach europejskich. Jego partnerami w dziełach oratoryjnych oraz operowych byli, miedzy innymi: P. Domingo, P. Lika, M. Hölle, J. H. Rootering, O. Wenkel, E. Randova. Brał udział w spektaklach operowych prowadzonych przez Z. Mehtę, S. Comissionę, G. Ferro, J. Kulkę, C. Kalmara, D. Hauschilda,  C. Brett, O. Schmidta, K. Arpa, S. Camberlinga i wielu innych. Nagrał m.in. „Missa da Requiem” G. Donizettiego, „Sceny z Fausta” i „Das Paradies und die Peri” R. Schumanna, „Gioias” A. C. Cartellieriego. Debiutował na scenie Staatsoper w Stuttgarcie w „Śpiewakach Norymberskich” R. Wagnera. Jest Laureatem III nagrody na VII Międzynarodowym Konkursie im. Hugo Wolfa (Stuttgart). Jego główne role operowe to: Tamino w „Czarodziejskim flecie“ W.A.. Mozarta, Malcolm w „Makbecie” G. Verdiego, a także role w operach S. Prokofiewa, B. Brittena, R. Straussa i P. Glassa. W latach 1995-1999 prowadził mistrzowskie kursy śpiewu w Hiszpanii. W latach 1998-2003 był nauczycielem śpiewu na Uniwersytecie w Mainz, zaś od roku 2003 prowadzi podobną działalność w Hochschule w Bremie. W latach  2001 – 2004 był zapraszany do udziału w festiwalu operowym w Aix-en-Provence (Francja).Simon Berg

Simon Berg – niemiecki bas urodzony w Monachium. Ukończył studia wokalne w Konserwatorium Richarda Straussa pod okiem Nikolausa Hillebrandta, Kari Lövaas i Donalda Sulzena. Zadebiutował w 1996 r. w ramach Münchener Biennale w „Solaris“  Michaela Obsta. Pracował jako organista i dyrygent chóru ewangelickiej wspólnoty  w Monachium. Obecnie mieszka i pracuje w Berlinie, gdzie śpiewa dla Berlińskiego Rundfunkchores „Deutschen Oper Berlin“. Często zapraszany gościnnie do projektów  „ars-nova-ensemble Berlin“, do projektów ze słynnym Collegium Vocale Gent“\  Philippe’a Herreweghe, a także do wspólnych projektów z Kammerchor Stuttgart oraz z Vocalconsort Berlin. Współpracuje z Hansatheater Berlin, Theater Karlshorst, a także przy produkcji znanych cyklów muzycznych: „Oper jetzt“ oraz „Klangwerkstatt Berlin“ .

Johannes WimmerJohannes Wimmer – austriacki bas. Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 8 lat w klasie fortepianu na  Uniwersytecie Mozarteum w Salzburgu. W 1996r. rozpoczął studia wokalne u Gudrun Volkert (sopran dramatyczny), a później u Hartmuta Holla. Studia ukończył z wyróżnieniem – otrzymał „Hanna Ludwig Award” dla najlepszego austriackiego absolwenta. Debiutował w 2005r. w Teatrze Massimo Bellini w Guntram pod kierownictwem Gustava Kuhn’a. Występował gościnnie w Prinzregententheatre w Monachium, w produkcjach pod kierownictwem artystycznym Klausa Zehelein’a. W jego  repertuarze znajdziemy główne role w najsłynniejszych operach W. A. Mozarta (m.in. Sarastro, Papageno, Leporello) Współpracował z U. Schirmer’em, Ch. Hammer’em, H. Gmür’em, i inn.  Obok dzieł operowych, artysta wykonuje również partie w kantatach i oratoriach J.S. Bacha oraz w mszach Haydna, Mozarta i Schuberta. W swoim dorobku ma także szereg pieśni m in. F. Schuberta i R. Schumanna.Maciej Straburzyński

Maciej Straburzyński – bas-baryton. Absolwent Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej w Poznaniu  klasie śpiewu solowego Wojciecha Drabowicza. Muzyczną edukację rozpoczynał jako solista-sopran, później jako bas w Poznańskim Chórze Chłopięcym Jerzego Kurczewskiego. Zamiłowanie do śpiewu zespołowego kontynuuje współpracując m. in. z Zespołem Śpiewaków Miasta Katowice, Camerata Silesia i EuropaChorAkademie pod batutą P. Domingo, K. Nagano, K. Pendereckiego, Ch. Hogwooda czy B. McFerinna. Jako solista współpracował z prof. S. Stuligroszem, T. Wojciechowskim, M. Nałęcz-Niesiołowskim, M. Toporowskim. Z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej i orkiestrą kameralną Accademia dell’Arcadia nagrał cztery płyty z muzyką polskiego baroku i oświecenia. Wykonuje muzykę kantatowo-oratoryjną (m. in. „Te Deum” M. A. Charpentiera, „Krönungsmesse”, „Spätzen-messe”, „Requiem” W. A. Mozarta, „Requiem” G. Fauré, „Fantasia c-moll” L. van Beethovena), w tym także współczesną w ramach Poznańskiej Wiosny Muzycznej, pieśniarską (turniej barytonów w Zamku Kórnickim). Ma w swoim repertuarze kilkanaście partii operowych. Występuje jako aktor („Upiór w orkiestrze” pod dyrekcją M. Sompolińskiego) oraz lektor (F. Nowowiejski – „Pożegnanie Elenai”, staropolskie przedstawienie baletowo-operowe „Balet Cnót”). Swoje umiejętności wokalne doskonalił na kursach mistrzowskich prowadzonych przez J. Rappé, E. Tubb, H. Łazarską, R. Karczykowskiego, J. Nesterienko, M. Pellegrini.

Szczepan KosiorSzczepan Kosior – Absolwent Wydziału Edukacji Muzycznej na Akademii Muzycznej w Krakowie (specjalność: prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych). Stypendysta festiwalu – kursu mistrzowskiego Dartington International Summer School ’95, Anglia. Finalista międzynarodowego konkursu- Concorso Internazionale di Canto L’Orfeo di Claudio Monteverdi ( luty 2007 ). Od października 1996 roku śpiewak Chóru Polskiego Radia w Krakowie. W latach 1993-2001 śpiewał w Krakowskim Chórze Kameralnym.
Koncertował na wielu festiwalach w kraju i zagranicą, w większości państw europejskich, Izraelu i w Stanach Zjednoczonych. Współpracuje na stałe z Zespołem Muzyki Dawnej FLORIPARI z Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie oraz madrygalistami Capelli Cracoviensis. Od kilku lat śpiewa w męskim kwartecie Triplum, wykonującym muzykę a cappella od czasów średniowiecza po barok. Szczególnym zamiłowaniem darzy muzykę dawną. W repertuarze posiada utwory od wczesnego Renesansu (m.in. Obrecht, Brumel, Tallis, Palestrina, Monteverdi) poprzez Barok (Schutz, Bach, Haendel) aż do Klasyków Wiedeńskich.

Marzena MichałowskaMarzena Michałowska – sopran – ukończyła z wyróżnieniem studia w klasie śpiewu solowego prof. G. Flicińskiej-Panfil w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Od 2006 roku jest asystentką na Wydziale Wokalnym tejże uczelni. Swoje umiejętności wokalne doskonaliła między innymi u H. Łazarskiej, R. Karczykowskiego, P. Holden, J. Rappe i Ch. Hampe. Od wielu lat koncertuje w Polsce i poza jej granicami m.in. jako gość licznych międzynarodowych festiwali muzycznych. W 2005 roku na zaproszenie Komische Oper w Berlinie wystąpiła w partii Donny Anny w operze Don Giovanni W. A. Mozarta. Współpracowała z wieloma wybitnymi dyrygentami, m.in.: K. Petrenko, J. M. Florenzio Juniorem, T. Wojciechowskim, Ł. Borowiczem, M. Nałęcz-Niesiołowskim, M. Toporowskim i in. Na stałe współpracuje z zielonogórskim zespołem muzyki dawnej „Cantores Viridimontani”. Jest laureatką II nagrody oraz Nagrody Specjalnej za najlepsze wykonanie arii J. S. Bacha w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Dusznikach Zdroju (2002). Otrzymała także Wyróżnienie i Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie pieśni Karola Szymanowskiego podczas Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Pieśni Artystycznej w Warszawie (2003). W maju 2006 roku zdobyła III Nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym we Vrable (Słowacja). Artystka jest ceniona jako wykładowca kursów emisji głosu, które prowadziła na zaproszenie wielu czołowych polskich zespołów chóralnych m.in. Chóru Chłopięcego Pueri Cantores Plocenses, Chóru Politechniki Warszawskiej. Na stałe współpracuje z Chórem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu „Sonantes” oraz Poznańskim Chórem Kameralnym.

Zygmunt MagieraZygmunt Magiera – tenor – student V roku Dyrygentury Chóralnej w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dyrygowania prof. St. Krawczyńskiego. Jako chórzysta współpracuje z wieloma najlepszymi krakowskimi zespołami; od 2005 r. jest członkiem zespołu Madrygalistów i Rorantystów Capellae Cracoviensis, z którymi wykonuje także partie solowe. Był  uczestnikiem i laureatem wielu festiwali  na terenie Polski oraz za granicą m.in. I Festiwal Polski we Francji, Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans”, Międzynarodowy Festiwal Chóralny Langollen (Walia), Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Starym Krakowie”, Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”. Jest założycielem i dyrygentem Oktetu wokalnego „OCTAVA”, wraz z którym zdobył szereg zaszczytnych nagród (Grand Prix na X Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym „Cantio Lodziensis”; Grand Prix na VIII Małopolskim Konkursie Chórów, I miejsca na II Międzynarodowym Festiwalu „Cracovia Cantat”, II edycji Dolnośląskiego Festiwalu „Silesia Cantat”, II Festiwalu Chóralnym „Cantate Domino”, II Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym – Rybnicka Jesień Chóralna pod patronatem H. M. Góreckiego). Od października 2007 pełni funkcję dyrygenta Krakowskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (najstarszego w Polsce chóru akademickiego).

Kameralny Chór Kantorei Sankt Barbara . Kameralny Chór Kantorei Sankt Barbara powstał w 2000 r. z inicjatywy wspólnoty niemieckojęzycznej przy Kościele Św. Barbary w Krakowie oraz Konsulatu Republiki Austrii w Krakowie. Jako samodzielna formacja zespół koncentruje się na wykonawstwie chóralnej muzyki a cappella oraz dzieł wokalno-instrumentalnych, zwłaszcza niemieckiego baroku.  W repertuarze KSB znajdują się dzieła literatury chóralnej, w tym utwory: Palestriny, Schütza, Haendla, Gorczyckiego, cykl motetów A. Brucknera, obie Pasje Bacha, a także kompozycje współczesne twórców polskich, niemieckich i austriackich. Zespół wykonał kilka kantat, motetów, Oster-Oratorium, Himmelsfahrt-Oratorium, Magnificat J. S. Bacha, kilkakrotnie wykonywał Requiem W.A. Mozarta (2005 – 2006). W marcu 2002 uczestniczył w prawykonaniu kantaty So wie ein Baum T. Pehlkena pod dyrekcją kompozytora. Reprezentował kulturę polską, m.in. w ramach EXPO 2000 w Hanowerze, w wymianie kulturalnej Koła Przyjaźni Kraków – Frankfurt. KSB współpracuje z Krakowskim Biurem Festiwalowym. W 2005 r. w ramach II Festiwalu Misteria Paschalia zespół zaproszony został do wykonania programu z rękopisu Magnus Liber Organi z katedry Notre Dame w Paryżu wraz ze słynnym angielskim kwartetem wokalnym Orlando Consort, a także dokonał nagrania płytowego z kompozycją Przez tę ziemię przeszedł Pan Jana Kantego Pawluśkiewicza.
    Kantorei Sankt Barbara wpisali się na stałe w pejzaż muzyczny Krakowa. Dali łącznie blisko 100 koncertów, m.in. w Niemczech, we Włoszech, na Litwie. Od 7 lat nieprzerwanie biorą udział w wielkich projektach symfonicznych Europejskiej Akademii Chóralnej w Moguncji, z którą występowali w najważniejszych salach koncertowych Europy, m.in. w wiedeńskim Konzerthaus, Filharmonii Berlińskiej, Alte Oper we Frankfurcie, bremeńskiej Die Glocke, Herkulessaal w Monachium i de Singel w Antwerpii pod dyrekcją tak znakomitych mistrzów batuty, jak: V. Ashkenazy,M. Gielen, J. Cayers, S. Cambreling, G. Albrecht, J. Daus, E. Krivine i K. Penderecki. W sierpniu 2000 r. odbyli wielkie tourneé pod hasłem „Poland and Germany – Razem w sercu Europy” po Polsce (Festiwal Kraków 2000) i Niemczech (Hanower – EXPO 2000) z Te Deum K. Pendereckiego. W czerwcu 2005 r. brali udział w prawykonaniu VIII Symfonii K. Pendereckiego pod dyrekcją kompozytora (Luksemburg). Wraz z ECA wykonywali Missa Solemnis L. van Beethovena pod dyrekcją Michaela Gielena (listopad 2005), a w sierpniu 2006 r. wykonali Requiem G.Verdiego wraz z Youth Orchestra of the Americas pod batutą Placido Domingo Zespół uczestniczył w wielu krajowych konkursach chóralnych zdobywając nagrody i wyróżnienia, wśród nich należy wymienić: I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Chórów – Caecilianum 2005, Nagrodę Prezydenta Miasta Warszawy (2005),  I Nagrodę na I Festiwalu Chóralnym Cantate Domino (Kraków 2006) oraz Grand Prix IX Małopolskiego Przeglądu Chórów w Niepołomicach. Na jubileusz 5 – lecia chór wydał płytę „Muzyka u św. Barbary”, a także nagrał motet O Jesu Christ mein’s Lebens Licht z Kantaty BWV 118 b J.S. Bacha dla Polskiego Towarzystwa Bachowskiego.

Orkiestra kameralna L’Estate Armonico – założona została w 2001 r. przez Wiesława Delimata na potrzeby wspólnych przedsięwzięć muzycznych Kantorei Sankt Barbara i Pro Musica Mundi. Tworzą ją najlepsi instrumentaliści zawodowych orkiestr krakowskich, na co dzień muzycy takich zespołów, jak: Cappella Cracoviensis, Sinfonietta Cracovia czy Orkiestra Filharmonii Krakowskiej. Zespół regularnie koncertuje w Krakowie i w innych miastach Polski, wykonując muzykę wielu epok, ze szczególnym jednak entuzjazmem poświęca się interpretacji muzyki barokowej, przeznaczonej na kameralne składy orkiestrowe.
Kierowana przez Wiesława Delimata orkiestra wykonywała m.in. „Oster-Oratorium”, „Himmelsfahrt-Oratorium”,  „Magnificat”, a także kantaty i motety  J. S. Bacha, „Requiem” W.A. Mozarta, „Te Deum”, „Schöpfung”, „Stabat Mater” – J. Haydna, „Oratorio de Noël” – C.Saint-Saënsa, „Otčenáš” – L. Janačka, i in. Wraz z chórem Kantorei Sankt Barbara L’Estate Armonico nagrali płytę „Muzyka u św. Barbary”, a także motet „O Jesu Christ mein’s Lebens Licht” z Kantaty BWV 118 b J.S. Bacha dla Polskiego Towarzystwa Bachowskiego.Wiesław Delimat

Wiesław Delimat – organista i dyrygent, jest absolwentem krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie organów (J. Jargoń) oraz dyrygentury (J. Katlewicz). Uczestniczył w licznych mistrzowskich kursach interpretacji muzycznej w kraju i za granicą. Współpracuje z wieloma zespołami chóralnymi i orkiestrowymi m. in. Z Krakowskim Chórem Akademickim UJ, Capellą Cracoviensis, NOSPR, Chórem Polskiego Radia, EuropaChorAkademie. Koncertował w większości krajów europejskich, w Japonii i USA. W roku 2000 powołał do istnienia chór kameralny Kantorei Sankt Barbara oraz orkiestrę L’Estate Armonico, z którymi wykonał wiele dzieł wokalno-instrumentalnych (w tym „Magnificat” i kilka kantat Bacha, „Requiem” Mozarta, dzieła Schuberta oraz mistrzów XX wieku). Jako solista, kameralista i dyrygent dokonał licznych nagrań radiowych i płytowych. Jest adiunktem Papieskiej Akademii Teologicznej (organy, chóralistyka), dyrektorem Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia oraz kantorem kościoła św. Marka w Krakowie. W 2007 r. za wybitne zasługi dla muzyki kościelnej i dla Pontyfikatu został odznaczony Orderem św. Sylwestra przyznanym przez Papieża Benedykta XVI.

Program II koncertu

 PROGRAM:

Georg Anton Benda


Kantata wielkanocna Man singet mit Freuden

Johann Sebastian Bach 


Missa A – dur BWV 234

Grzegorz Gerwazy Gorczycki


Tristes erant Apostoli


Wykonawcy:


Stefanie Dasch  – sopran

Eva Hinterreithner – alt
Szczepan Kosior – tenor
Johannes Wimmer – bas


Kantorei Sankt Barbara
L’Estate Armonico
Wiesław Delimat – dyrygent

Słowo wstępne – dr Małgorzata Janicka – Słysz


Miejsce:

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła (mapa)
Godz. 20.00


Wstęp Wolny

 Informacja o nagraniu:

 Georg Anton Benda „Gott ist die Liebe – kantaty kościelne“ CD
  

Mecenasi i sponsorzy cyklu

Mecenasi i sponsorzy

Współorganizator:
Polskie Towarzystwo Bachowskie,


Mecenasi:
Energo – Silesia Sp z.o.o.
Ipsen Polska Sp z o.o.
Bank PKO BP
Trebor Solutions Group

Austriacki Konsulat Generalny w Krakowie 

Austriackie Forum Kultury  Patroni medialni:
Dziennik Polski, Radio Kraków


Portale:

culture.pl

KONTAKT
Stowarzyszenie Artystyczne Pro Musica Mundi
ul. Krokusowa 1/13; 30-430 Kraków; tel./fax: +48 12 428 50 97, +48 12 422 51 16
mobile: +48 693 438 660/ + 48 609 533 204;
promusicamundi@op.pl;
www.promusicamundi.pl


Dodaj komentarz