Festiwal Chóralny Cantate Domino


III Festiwal Chóralny Cantate Domino pod honorowym patronatem Jego Eminencji Kardynała Stanisława Dziwisza – Metropolity Krakowskiego

IIIMiędzynarodowy Festiwal Chóralny Cantate Domino to przedsięwzięcie integrujące środowiska związane z upowszechnianiem i popularyzowaniem repertuaru muzyki chóralnej. Festiwal jest skierowany do osób i instytucji prowadzących działalność edukacyjną w zakresie wykonawstwa i interpretacji muzyki sakralnej polskiej i zagranicznej.
Festiwal zorganizowany jest w formie konkursu zespołów amatorskich wykonujących muzykę religijną. W Festiwalu mogą brać udział zespoły chóralne zakwalifikowane przez Jury na podstawie przedstawionych materiałów.

Termin: 18 maja 2008

Cele festiwalu

 • Wyłanianie laureatów w poszczególnych kategoriach;
 • Prezentacja religijnej literatury chóralnej;
 • Podnoszenie kwalifikacji dyrygentów przez uczestnictwo w seminarium teoretycznym poruszającym zagadnienia polskiej muzyki chóralnej;
 • Doskonalenie poziomu wykonawczego uczestniczących w festiwalu chórów;
 • Nawiązanie kontaktów między zespołami wykonawstwa i interpretacji muzyki sakralnej polskiej i zagranicznej.

Termin Festiwalu

18 maja 2008 – Kraków

Organizatorzy

Kapituła programowa i regulaminowa Festiwalu

 • prof. Stanisław Krawczyński – Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie;
 • ks. dr Robert Tyrała – Prezydent Polskiej Federacji Pueri Cantores, Przewodniczący Komisji ds. muzyki kościelnej Archidiecezji Krakowskiej;
 • dr Wiesław Delimat – prezes krakowskiego oddziału Związku Chórów Kościelnych Caecilianum, dyrektor Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej im. ks. kard.

Warunki uczestnictwa i zgłoszenia

 • Uczestnikami Festiwalu mogą być amatorskie zespoły chóralne;
 • Zgłoszeniem do Festiwalu jest nadesłanie wypełnionej karty uczestnictwa (zał. nr 1 do niniejszego regulaminu) wraz z nagraniem (kaseta lub CD) aktualnie wykonywanego przez zespół programu a cappella (min. 15 min.);
 • Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 kwietnia 2008r (obowiązuje data stempla pocztowego);
 • Kwalifikacji do udziału w Festiwalu dokonuje Rada Artystyczna złożona z przedstawicieli organizatorów;
 • Decyzje Rady zostaną przekazane chórom od 17 kwietnia 2008r.
 • Wszystkie koszty związane z przyjazdem i pobytem na Festiwalu pokrywają chóry we własnym zakresie.

Wymogi konkursowe

 • Repertuar zespołu prezentowany w czasie przesłuchań konkursowych powinien składać się z 3 utworów a cappella, o zróżnicowanym charakterze i o tematyce religijnej (maksymalny czas ich trwania, wraz z utworem obowiązkowym to 15 min.).
 • Zaleca się wykonanie utworu napisanego specjalnie z okazji III edycji Festiwalu Cantate Domino przez krakowskiego kompozytora – LESZKA WOJTALA – „ In paradisum” (zał. nr 3). Utwór może być włączony do programu przed zespół jako jeden z 3 utworów a cappella. Zaproszenie do wykonania jest nieobowiązkowe.

Kategorie i Nagrody

Występy wszystkich chórów oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów. Zespoły zostaną zaszeregowane i ocenione w następujących kategoriach:

 • Chóry dziecięce i młodzieżowe;
 • Chóry jednorodne – żeńskie i męskie;
 • Chóry mieszane;
 • Chóry kościelne.

W każdej kategorii zostanie przyznana jedna nagroda. Przewiduje się przyznanie nagrody Grand Prix Festiwalu dla najlepszego zespołu całego konkursu. Jury zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości nagród, w zależności od wyników przesłuchań konkursowych. Przewiduje się nagrodę w postaci występu solowego podczas Koncertu Finałowego dla zespołu chóralnego, który najlepiej wykona utwór Leszka Wojtala „ In paradisum” (prapremiera polska) Każdy chór biorący udział w Festiwalu otrzyma dyplom uczestnictwa,

Koncert finałowy Festiwalu

18 maja 2008 – Katedra Wawelska godz. 17.00 z udziałem wszystkich uczestniczących chórów, które wspólnie wykonają BOGURODZICĘ. W koncercie wystąpią również laureaci poszczególnych kategorii konkursowych.

Program Festiwalu

 • 18 maja 2008 r. godz. 10.00 budynek Akademii Muzycznej w Krakowie (ul. Św. Tomasza 43) – przesłuchania konkursowe.
 • 18 maja 2008r. godz. 17.00 Katedra na Wawelu – koncert finałowy Festiwalu.

Biuro organizacyjne festiwalu

Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna im. ks. kard. Franciszka Macharskiego w Krakowie

ul. Prosta 35A

30-814 Kraków

tel. 012 658 76 66

promusicamundi@op.pl

Dokumenty do pobrania:

– Karta zgłoszenia

– Utwór zalecany In paradisum (11,3 mb)

– Utwór zalecany In paradisum na chór jednorodny (8,98 mb)

– Utwór obowiązkowy – Bogurodzica. Wersja ze Śpiewnika liturgicznego wyd. Lublin 1991


Dodaj komentarz