Jubileusz 125 koronacji fresku Matki Bożej Piaskowej


Miejsce klasztoru i kościoła Karmelitów trzewiczkowych mieszczącego się przy ul. Karmelickiej nie ma sobie równych w historii i w tradycji naszego miasta.
Zgodnie z ustnym przekazem kościół na Piasku ufundowany został przez Władysława Hermana. Związane z nim opowieści o cudownych uzdrowieniach, fiołkach, piasku, to istotne źródło opowieści o samym Krakowie. Rozwój kultu obrazu Matki Bożej na murze Piaskowego kościoła zaowocował budową gotyckiego kościoła. Legenda głosi, że sama Maryja Panna w cudowny sposób wskazała jego lokalizację, a później broniła tego miejsca przed nieszczęściami i kataklizmami.
Od setek lat do Piaskowej Pani przychodzą wierni, by wypraszać łaski. Przed nim dziękował za zwycięstwo pod Smoleńskiem król Zygmunt III, modlił się przed wyruszeniem na Wiedeń Jan III Sobieski, a ślub z Teodorą brał Jan Matejko.
8 września minie dokładnie 125 lat od koronacji fresku.
Aby godnie przygotować się do uroczystości finałowych celebrujących rocznicę koronacji, już od maja rozpoczęły się koncerty krakowskich zespołów wokalno-instrumentalnych z repertuarem maryjnym, otwierane są klasztorne krużganki na cykl konferencji i wykładów dotyczących kościoła i jego historii, a we wrześniu, w rocznicę koronacji,  wykonane zostanie uroczyste „Magnificat” J.S. Bacha.

Program uroczystości

Czerwiec

CZERWIEC

11 czerwca
godz.19.00
Bazylika OO. Karmelitów
•    Uroczysta Nowenna (Przewodniczy Ks. dr J. Abrahamowicz – parafia Św. Krzyża)

13 czerwca
godz.18.00
Krużganki Klasztoru OO. Karmelitów
•    Prelekcja O. M. Wojnarowskiego O. Carm: Cudowny Obraz Matki Bożej w kościele „na Piasku”
•    Poezja XVIIw. – recytacje: Anna Polony
                      
O. Michał Wojnarowski O. Carm. (ur. 17.04.1937r.), mgr historii; jako archiwista i bibliotekarz sporządził inwentarz inkunabułów i rękopisów pergaminowych znajdujących się w zbiorach zakonnych. Autor prac i publikacji historycznych o dziejach macierzystego zakonu.

14 czerwca
godz. 20.00
Bazylika OO. Karmelitów

•    Koncert męskiego kwartetu wokalnego TRIPLUM

Cum Jubilo, IX Msza gregoriańska In festis Beatae Mariae Virginis
Utwory Maryjne kompozytorów polskich (XV-XVIIIw.)Lipiec 

LIPIEC

4 lipca

godz. 18.00, krużganki klasztorne: prelekcja mgr Genowefy Zań-Ograbek:

„Kaplica Cudownego Obrazu i Kaplica „bracka” – świadectwa pobożności maryjnej na Piasku”;

godz. 19.00: otwarcie wystawy malarskiej: „Dzieje Cudownego Obrazu”

Genowefa Zań-Ograbek – mgr historii sztuki, w latach 2001 – 2005 miejski konserwator zabytków, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rewaloryzacji zabytków Krakowa. Autorka licznych prac naukowych o architekturze sakralnej oraz inwentaryzacji figur, krzyży i kapliczek przydrożnych na terenie Krakowa. Obecnie jest pracownikiem Muzeum Historycznego miasta Krakowa.

5 lipca

godz. 20.00:  koncert Pueri Cantores Sancti  Nicolai (Bochnia)

8 lipca

godz. 20.30 – 21.30, Kaplica Cudownego Obrazu: czuwanie maryjne.

Triduum przed odpustem Matki Boskiej Szkaplerznej:

13 lipca – przewodniczą Księża Zmartwychwstańcy
14 lipca – przewodniczy ks.dr Andrzej Józef Nowobilski
15 lipca – przewodniczą Ojcowie Kapucyni


16 lipca

odpust Matki Boskiej Szkaplerznej
     godz.18.00: uroczysta Msza św. z procesją; przewodniczą Ojcowie Franciszkanie
Sierpień 

SIERPIEŃ

8 sierpnia

godz.18.00, krużganki klasztorne: prelekcja O.Benignusa Wanata OCD.: „Kult  Matki Bożej Piaskowej – Pani Krakowa”

prof. dr hab.O.Benignus Wanat OCD. – kierownik Katedry Historii Nowożytnej Sztuki Kościelnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Autor wielu prac o dziejach zakonu karmelitów bosych.

godz. 20.30 – 21.30, Kaplica Cudownego Obrazu: czuwanie maryjne.

9 sierpnia

godz. 20.00: koncert oktetu wokalnego OCTAVA

10 sierpnia

godz. 19.00: nowenna ku czci Matki Bożej Piaskowej – Parafia św.Szczepana

28 sierpnia

godz. 20.00: Koncert Słowackiej Orkiestry Kameralnej
w ramach XXXIII Festiwalu Muzyka w Starym Krakowie (organizator: Capella Cracoviensis; informacja i bilety wstępu – tel. 012 421 45 66)

30 sierpnia

rozpoczęcie Wielkiej Nowenny ku czci Matki Bożej Piaskowej

godz. 19.00: Msza św., przewodniczy ks.inf.Janusz Bielański

31 sierpnia

godz. 19.00: II dzień Wielkiej Nowenny, przewodniczy ks.inf. Jerzy Bryła
 

Program koncertów

14 czerwca – Kwartet Wokalny Triplum

14 czerwca
godz. 20.00
Bazylika OO. Karmelitów

Cum Jubilo

INTROIT

Chorał, Ave Maria


G. G. Gorczycki (1665 – 1734), Ave Maria
Anonim XV w., Będź wiesioła Panno czysta

KYRIE
Chorał – IX Msza gregoriańska In festis B. Mariae Virginis (Cum Jubilo), Kyrie


GLORIA
Chorał – IX Msza gregoriańska In festis B. Mariae Virginis (Cum Jubilo), Gloria

PSALM
Mikołaj Gomółka (1535 – 1591), Nieście chwałę mocarze
                                                 Kleszczmy rękoma

ALLELUJA
Wacław z Szamotuł (? – 1560), Alleluja. Chwalcie Pana
G. G. Gorczycki (1665 – 1734), Alleluja. Post Partum

*****
OFERTORIUM
B. Pękiel (? – 1670), Ave Maria
Anonim XVI w., Rytmy o zacności Dziewice Maryjej

SANCTUS BENEDICTUS
Chorał – IX Msza gregoriańska In festis B. Mariae Virginis (Cum Jubilo), Sanctus. Benedictus

PATER NOSTER
Z Kancjonału Bornbacha (1573), Alia harmonia orationis Dominicae – (Ojcze Nasz)

AGNUS DEI
Chorał – IX Msza gregoriańska In festis B. Mariae Virginis (Cum Jubilo), Agnus Dei

COMUNIO
Mikołaj z Krakowa XVI w., O przenasławniejsza Panno
Chorał gregoriański, Ave Regina caelorum
G. P. da Palestrina (1525 – 1594), Ave Regina caelorum
B. Pękiel (? – 1670), Sub tuum praesidium

ITE MISSA EST
Chorał – IX Msza gregoriańska In festis B. Mariae Virginis (Cum Jubilo), Ite missa est
Anonim (XV w.), Zdrowaś bądź Maria
Anonim (XVIII w.), Magnificat5 lipca – Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai

 5 lipca 

godz. 20

Bazylika OO. Karmelitów

WSTĘP:
Veni Creator Spiritus, Stanisław Moniuszko (1819-1872)

CZĘŚĆ I:
Laudate Pueri, Giambattista Martini (1706-1784)
Pater Noster, Miklos Csemicky (komp. 1991)
Dies Sanctificatus, Giuseppe Perluigi da Palestrina (1525-1594)
Sanctus z Missa de misericordia Dominum, Henryk Botor (komp. 2006)

CZĘŚĆ II:   
Miserere, Andrzej Koszewski
Crucifixus, Antonio Lotti (1647-1740)
De profundis, Józef Świder (komp.2002)
Sviati Boże, Piotr Czajkowski (1840-1893)

CZĘŚĆ III:
Bogaroditse Djevo, Siergiej Rachmaninov (1873-1943)
Ave maris stella, Trond Kverno (komp. 1976)
Ave Maria, Paweł Łukaszewski (komp. 1992)
Regina Coeli, Romuald Twardowski

ZAKOŃCZENIE
I hear a voice a-prayin’, Houston Bright
Witness, Jack Halloran (komp. 1986)

Wykonawcy

 Kwartet Wokalny Triplum

TriplumMęski Kwartet Wokalny TRIPLUM to zespół zafascynowany muzyką dawną i zabytkami literatury muzycznej, szczególnie polskiej. Ambicją tworzących go łodych muzyków jest docieranie do zapomnianych utworów pochodzących z okresu od średniowiecza do baroku i prezentowanie jej szerokiemu kręgowi melomanów. Zespół działa od 1998 roku i składa się z absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie. Kwartet wzbogacił swoim koncertem cykl Bogumiła Gizbert-Studnicka Zaprasza, uczestniczył w Festiwalu Młodych Muzyków w Krakowie, występował w Warszawie oraz na festiwalu Dni Muzyki Dawnej w Cieszynie. W maju 2001, na zaproszenie Ambasady Piotr Piwko (tenor, tenor altowy) – absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie wydziału Edukacji Muzycznej o specjalności Dyrygentura Chóralna. Jako chórzysta koncertuje od 1995 w kraju i za granicą. Występuje również jako śpiewak kameralista. W roku 1997 związał się na stałe z chórem Polskiego Radia w Krakowie. Od 2000 roku jest członkiem zespołu TRIPLUM Szczepan Kosior (tenor) – absolwent Wydziału Edukacji Muzycznej na Akademii Muzycznej w Krakowie. Stypendysta festiwalu-kursu mistrzowskiego Dartington International Summer School ’95 w Wielkiej Brytanii. Od października 1996 roku jest śpiewakiem Chóru Polskiego Radia w Krakowie. W latach 1993-2001 śpiewał w Krakowskim Chórze Kameralnym. Koncertował na wielu festiwalach w kraju i zagranicą, w większości państw europejskich, w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych. Współpracuje na stałe z Zespołem Muzyki Dawnej FLORIPARI, który działa przy Zamku Królewskim na Wawelu oraz z madrygalistami Capellae Cracoviensis. Szczególnym zamiłowaniem darzy muzykę dawną. W repertuarze posiada utwory od wczesnego renesansu (m.in. Obrecht, Brumel, Tallis, Palestrina, Monteverdi) poprzez barok (Schütz, Bach, Haendel) aż do klasyków wiedeńskich.


Skład Zespołu:

Piotr Piwko (tenor, tenor altowy) – absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie wydziału Edukacji Muzycznej o specjalności Dyrygentura Chóralna. Jako chórzysta koncertuje od 1995 w kraju i za granicą. Występuje również jako śpiewak kameralista. W roku 1997 związał się na stałe z chórem Polskiego Radia w Krakowie. Od 2000 roku jest członkiem zespołu TRIPLUM.

Szczepan Kosior (tenor) – absolwent Wydziału Edukacji Muzycznej na Akademii Muzycznej w Krakowie. Stypendysta festiwalu-kursu mistrzowskiego Dartington International Summer School ’95 w Wielkiej Brytanii. Od października 1996 roku jest śpiewakiem chóru Polskiego Radia w Krakowie. W latach 1993-2001 śpiewał w Krakowskim Chórze Kameralnym. Koncertował na wielu festiwalach w kraju i zagranicą, w większości państw europejskich, w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych. Współpracuje na stałe z Zespołem Muzyki Dawnej FLORIPARI, który działa przy Zamku Królewskim na Wawelu oraz z madrygalistami Capellae Cracoviensis. Szczególnym zamiłowaniem darzy muzykę dawną. W repertuarze posiada utwory od wczesnego renesansu (m.in. Obrecht, Brumel, Tallis, Palestrina, Monteverdi) poprzez barok (Schütz, Bach, Haendel) aż do klasyków wiedeńskich.

Maciej Michalik (baryton) – założyciel zespołu TRIPLUM. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Papieskiej Akademii Teologicznej. Uczestniczył w licznych kursach mistrzowskich w kraju i za granicą, prowadzonych
przez uznanych artystów polskich (prof. Helena Łazarska, prof. Ryszard Karczykowski) oraz zagranicznych (Paul Esswood, Josef Wolning). Od 1996 roku jest śpiewakiem w zespole Madrygalistów Capellae Cracoviensis, gdzie wykonuje oratoryjno-kantatowe partie solowe i chóralne. Jako solista występował z koncertami na festiwalach w Hiszpanii, Danii, Czechach, Niemczech, na Litwie. Doświadczenie sceniczne zdobywał w Niemczech, gdzie przez dwa lata był śpiewakiem operowym. Jest solistą Krakowskiej Opery Kameralnej. Z powodzeniem wykonuje również repertuar pieśniarski.

Mariusz Zarzycki (bas) – absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 1993 r. śpiewa w Chórze Polskiego Radia w Krakowie, z którym stale koncertuje w kraju i za granicą oraz dokonuje wielu nagrań radiowych itelewizyjnych. W latach 1994-1999 był członkiem cerkiewnego chóru kameralnego „Ikonostas”. Współpracował z NDR Chor w Hamburgu pod batutą Michaela Glazera, męskim chórem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskim Chórem Kameralnym.Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai 

Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai – honorowy Ambasador Królewskiego Miasta Bochni jest zespołem śpiewaków-amatorów promującym kulturę muzyczną i śpiew liturgiczny. Powstał przy Sanktuarium Maryjnym–Bazylice Św. Mikołaja w Bochni w roku 1987 z inicjatywy Ks. Stanisława Adamczyka. Zrzesza ponad stu członków, głównie dzieci i młodzież w wieku 10-20 lat, którzy – obok śpiewu –  uczą się również samodyscypliny, koncentracji uwagi, odpowiedzialności i dokładności w pracy zespołowej, samokrytycyzmu, a nade wszystko doświadczają radości tworzenia oraz przeżywania piękna w służbie Bogu i ludziom.
Chór wykonuje wszechstronny repertuar sakralny, obejmujący zarówno utwory a cappella od XVI do XXI wieku, w tym kompozycje dwuchórowe i kilkunastogłosowe, jak i większe formy wokalno-instrumentalne, a także Negro Spirituals oraz standardy współczesnej muzyki rozrywkowej.
Zespół koncertował w Austrii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburgu, Niemczech, Słowacji i we Włoszech; uczestniczył w wielu międzynarodowych konkursach i niezliczonych festiwalach zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.
Pueri Cantores Sancti Nicolai mieli zaszczyt śpiewać w Watykanie dla Ojca Świętego Jana Pawła II, jak również w katedrze Notre-Dame w Paryżu, Sanktuarium Maryjnym w Lourdes i katedrze Św. Piotra w Trewirze.

W dorobku dyskograficznym posiada zapisy fonograficzne na kasetach i płytach CD:
muzyki sakralnej: Musica Sacra (1995), Laudate Dominum (1997), Dei Mater Alma (2001), In Spritu Sancto (2003);
kolęd i pastorałek: Kolędy i pastorałki polskie (1992), Gloria in exelsis Deo (1998), Venite, adoremus (2002), Mater admirabilis (2005);
muzyki rozrywkowej i gospel: O Happy Day (2002);
nagrania dla radia i telewizji.

Chór zrzeszony jest w Krajowej i Światowej Federacji Pueri Cantores, a od roku 1992 prowadzi działalność w formie Stowarzyszenia Artystycznego.

Prezesem i dyrygentem chóru jest Ks. Stanisław Adamczyk (laureat Nagrody im. Jerzego Kurczewskiego), prowadzący również emisję głosu; współpracują: Bożena Wojciechowska (II dyrygent chóru) i Krzysztof Kościółek (akompaniator).
 

Kolejne cykle

Wrzesień

5.09  wykład
6.09 koncert – Kantorei Sankt Barbara, L’Estate Armonico:  J.S.Bach, Magnificat
7.09 Msza Święta

Mecenasi i sponsorzy

Mecenasi i sponsorzy


Dodaj komentarz